Interviewreeks euthanasie

In 2017 bestond het KNMG programma SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie) twintig jaar. In een reeks van drie artikelen over SCEN-artsen besteedde de KNMG hier aandacht aan:

In 2019 interviewde ik huisarts Marloes Tack over haar motivatie om SCEN-arts te zijn.