Mijn naam is Denise Hilhorst en ik maak artikelen en andere journalistieke producties voor zowel media als organisaties. Mijn werkterrein is human interest, psychologie en (geboorte)zorg. Je kunt me ook inschakelen als hoofd- of eindredacteur, coördinator of tekstadviseur. Ik heb ervaring met het aansturen van of samenwerken met andere professionals op het gebied van tekst, vormgeving, fotografie, video en podcast.

In april 2021 kwam de verhalende podcast Zwarte Muisjes over psychische problemen rond de zwangerschap uit. Deze heb ik samen met Maarten Dallinga gemaakt in opdracht van het Ministerie van VWS. 

In de periode 2013-2017 gaf ik Uitgerekend Jij uit, een (online) magazine over vruchtbaarheidsproblemen.

Ik heb vijf boeken geschreven over thema’s rondom kinderwens.