Wie graag een kind wil, komt niet altijd automatisch op een roze wolk terecht. Van bevruchting tot bevalling kan er heel wat gebeuren waar je over na moet denken, over moet beslissen of mee moet leren omgaan.

Niet zo maar zwanger raken bijvoorbeeld, je ongeboren kind al dan niet laten onderzoeken op aangeboren afwijkingen, een bevalling als traumatisch ervaren of een kind verliezen. 

Hoe gaan (wens)ouders en zorgverleners hiermee om? Die vraag drijft mij in mijn werk als journalist. Ik beschrijf ervaringen van (wens)ouders, en laat zorgverleners en deskundigen aan het woord over hoe de zorg nog beter kan.

Ik bekijk elk vraagstuk van verschillende kanten. Mijn blik is open, en scherp als het nodig is. Ik leef me in, maar vraag ook door. Het resultaat? Journalistieke producties met impact in de geboortezorg.  

Wil jij samen met mij zo’n productie maken? Bel of mail me dan!